new

CÔNG TY CỔ PHẦN E-FILE VIỆT NAM

Kiến tạo giá trị bền vững

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần E-File chuyên cung cấp nguồn tài nguyên điện tử có bản quyền bao gồm các ebook, cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ giảng dạy,…của các Nhà xuất bản/Nhà phân phối uy tín trong và ngoài nước.

AccessMedicine®

AccessMedicine® thuộc McGraw-Hill Education là nguồn tài nguyên y tế trực tuyến cung cấp toàn bộ kiến thức có bản quyền, đáng tin cậy và cập nhật, được tổng hợp và đánh giá từ các y sĩ, nhà nghiên cứu tốt nhất trong ngành y

Web of Science

còn được biết đến như một nền tảng bao gồm nhiều cơ sở dữ liệu nghiên cứu đa ngành được thiết kế nhằm hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học và học thuật.Các cơ sở dữ liệu tập trung vào chủ đề như Medline, BIOSIS Citation Index, và Zoological Record; cơ sở dữ liệu tập trung vào loại tài liệu như Derwent Innovations Index và Data Citation Index; .....

Endnote

ENDNOTE

Thuộc Top các sản phẩm thiết yếu trong Nghiên cứu khoa học của Clarivate, công cụ hỗ trợ Tổ chức và quản lý trích dẫn hiệu quả nhất. EndNote giúp bạn tiết kiệm thời gian cho việc định dạng các trích dẫn - được ước tính khoảng 200.000 giờ mỗi năm, đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và hỗ trợ kiểm soát các hoạt động nghiên cứu của bạn. 

3

Đăng ký nhận thông tin tư vấn