engineer

Cơ sở dữ liệu Kỹ thuật hàng đầu

AccessEngineering là một nền tảng giảng dạy và tài liệu tham khảo về kỹ thuật từng đoạt giải thưởng cung cấp nội dung kỹ thuật liên ngành, nổi tiếng thế giới được tích hợp với các công cụ giảng dạy và học tập phân tích.

AccessEngineering chuẩn bị cho sinh viên giải quyết các vấn đề trong thế giới thực, giúp giảng viên lập kế hoạch và phân phối chương trình giảng dạy dễ dàng, đồng thời giúp các chuyên gia tìm kiếm thông tin liên quan nhanh hơn, tăng ROI.

Ban cố vấn của AccessEngineering là tất cả các giảng viên kỹ thuật xuất sắc. Họ đảm bảo rằng AccessEngineering duy trì các tiêu chuẩn biên tập cao nhất và bao gồm những phát triển mới nhất trên tất cả các lĩnh vực kỹ thuật chính.

engineering 3

Các tổ chức phối hợp cùng AccessEngineering®

 • Cung cấp cho sinh viên các ấn bản kỹ thuật số của giáo trình kỹ thuật cấp cao hàng đầu như Golnaraghi’s Automatic Control Systems, Davis’ Water and Wastewater Engineering, Vanek’s Energy Systems Engineering và The wellknown Schaum’s Outlines
 • Kết hợp các ấn bản hiện tại của các tài liệu tham khảo kỹ thuật có bản quyền, bao gồm Marks’ Standard Handbook for Mechanical Engineers, Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, và Standard Handbook for Electrical Engineers
 • Bao gồm hơn 4.000 đồ thị tương tác và bảng thông tin có thể tải xuống, hơn 40 bảng tính với hơn 500+ phương trình, hơn 900 video hướng dẫn giải phương trình độc quyền và hơn 700 sách điện tử để tích hợp vào mọi chương trình giảng dạy kỹ thuật
 • Có quyền truy cập vào công cụ trực quan hóa dữ liệu từng đoạt giải thưởng của McGraw-Hill : DataVis ™, thiết kế đặc biệt cho các thuộc tính tài liệu giảng dạy

Trải nghiệm tìm kiếm và bộ duyệt hiện đại

Khả năng tìm kiếm và bộ duyệt củaAccessEngineering giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin tra cứu. Trải nghiệm này được xây dựng dựa trên các đơn vị phân loại kỹ thuật độc quyền của chúng tôi, nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia phân loại hàng đầu cũng như các chuyên gia về chủ đề thuộc mọi lĩnh vực kỹ thuật

Chức năng tìm kiếm thông minh của chúng tôi đã nâng cấp các phân loại sau cũng như những tiến bộ mới nhất trong khả năng tìm kiếm SOLR

 • Thuật toán tìm kiếm kết hợp các thẻ phân loại và trọng số cũng như toán tử tìm “AND” mặc định, đối sánh cụm từ gần và tăng cường trường siêu dữ liệu
 • Đề xuất cụm từ để định hướng người dùng tại mục tìm kiếm
 • Các đề xuất tìm kiếm liên quan được cung cấp trên tất cả các trang nội dung
 • Tất cả 5 đơn vị phân loại được cung cấp dưới dạng bộ lọc để tinh chỉnh kết quả tìm kiếm

Với AccessEngineering, bạn có thể:

 • Tìm kiếm các ấn bản mới nhất của sổ tay kỹ thuật nổi tiếng như Sổ tay kỹ sư hóa học của Perry, Sổ tay tiêu chuẩn của Marks cho kỹ sư cơ khí và Sổ tay tiêu chuẩn cho kỹ sư điện, cũng như hàng trăm tài liệu tham khảo khác của chuyên gia
 • Truy cập các sách giáo khoa kỹ thuật cao cấp hàng đầu, bao gồm Hệ thống điều khiển tự động của Golnaraghi, Kỹ thuật hệ thống năng lượng của Vanek và Kỹ thuật nước và nước thải của Davis
 • Hiểu rõ hơn các thuộc tính vật liệu với DataVis, công cụ trực quan hóa dữ liệu tương tác
 • Giải quyết chính xác các phương trình kỹ thuật phức tạp với bảng tính Excel có thể tải xuống
 • Xem các giải pháp kỹ thuật đang hoạt động với hàng trăm video do giảng viên tạo
 • Phân tích dữ liệu chính với hàng nghìn biểu đồ tương tác và bảng có thể tải xuống
 • Tìm câu trả lời nhanh chóng với khả năng tìm kiếm theo từng khía cạnh, mạnh mẽ
 • Phát triển các kỹ năng kinh doanh của doanh nhân để tận dụng các đổi mới
 • Duyệt nội dung theo chủ đề, ngành hoặc khóa học để tìm thông tin bạn cần
 • Sắp xếp thông tin dự án bằng các công cụ cá nhân hóa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ACCESSENGINEERING

Đăng ký dùng thử tại đây !