clarivate

Clarivate là một công ty được thành lập vào năm 2016, sau khi Onex Corporation và Baring Private Equity Asia mua lại Sở hữu trí tuệ và Khoa học kinh doanh của Thomson Reuters.

Clarivate là công ty dẫn đầu toàn cầu trong việc cung cấp thông tin chi tiết và phân tích đáng tin cậy để đẩy nhanh tốc độ đổi mới. Tầm nhìn của công ty là cải thiện cách thế giới tạo ra, bảo vệ và thúc đẩy sự đổi mới.

cla 1

Sứ mệnh

Clarivate sở hữu và vận hành một bộ sưu tập các dịch vụ dựa trên đăng ký tập trung chủ yếu vào phân tích, bao gồm nghiên cứu khoa học và học thuật,  bằng sáng chế và các tiêu chuẩn tuân thủ, thương hiệu dược phẩm và công nghệ sinh học, bảo vệ tên miền và thương hiệu. Các dịch vụ bao gồm Web of Science, Cortellis, CPAglobal, Derwent, Derwent World Patents Index, CompuMark, MarkMonitor, Publons, EndNote, Kopernio và ScholarOne

Clarivate thực hiện sứ mệnh kinh doanh táo bạo để giúp khách hàng giảm thời gian từ những ý tưởng mới đến những sáng tạo thay đổi cuộc sống.

Hiện Clarivate có hơn 8.500 nhân sự tại hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới và hợp tác với hơn 200 đối tác để mang lại giá trị và thành công cho khách hàng. Ngày nay, Clarivate là một công ty giao dịch công khai, được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York với mã chứng khoán NYSE: CLVT.

Giá trị mang lại:

Aim for greatness - Chúng tôi thách thức hiện trạng, theo đuổi cải tiến hiệu suất liên tục, hướng tới sự tuyệt vời và sự hài lòng của khách hàng trong tất cả những gì chúng tôi làm

Value every voice - Kết quả tốt nhất đến từ một môi trường đa dạng, hợp tác và hòa nhập. Làm việc cùng nhau trong quan hệ đối tác tôn trọng với các đồng nghiệp và khách hàng của chúng tôi là nguồn gốc luôn xanh cho sự bền vững và thành công của chúng tôi

Own your actions - Niềm tin được xây dựng dựa trên hành động: chúng tôi hành động chính trực và có trách nhiệm với bản thân, đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi