Endnote

ENDNOTE

Thuộc Top các sản phẩm thiết yếu trong Nghiên cứu khoa học của Clarivate, công cụ hỗ trợ Tổ chức và quản lý trích dẫn hiệu quả nhất. EndNote giúp bạn tiết kiệm thời gian cho việc định dạng các trích dẫn - được ước tính khoảng 200.000 giờ mỗi năm, đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và hỗ trợ kiểm soát các hoạt động nghiên cứu của bạn. 

tinhnangendnote

Các tính năng khác hỗ trợ người dùng:

  • Chèn trích dẫn trong văn bản từ thư viện của bạn bằng tính năng Trích dẫn trong khi bạn viết trong Word ® Microsoft.

  • Tự động xây dựng thư mục của bạn và đảm bảo tính chính xác cho thư mục với các tạp chí cập nhật hoặc dạng tham khảo khác nhau

  • Truy cập nghiên cứu của bạn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào từ hệ thống lưu trữ. Di chuyển liền mạch giữa tài liệu trực tuyến và các ứng dụng máy tính để bàn/ iPad

  • Kết hợp bài báo của bạn với các tạp chí có liên quan, có uy tín bằng cách sử dụng  Manuscript Matcher

  • Tiến hành đánh giá tài liệu quy mô lớn một cách dễ dàng và nhanh chóng bằng cách sử dụng các công cụ phân tích mạnh mẽ.

  • Chia sẻ một số hoặc tất cả thư viện của bạn với các cộng tác viên trên toàn thế giới.

Các dạng EndNote

endnote type