tapchi

DANH MỤC

TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH

Academy of Management Journal

ISSN:  19480989

Nhà xuất bản: Academy of Management Journal

Kỳ/ năm: 01

Academy of Management Journal xuất bản bao gồm các nghiên cứu thực nghiệm nhằm kiểm tra, mở rộng hoặc xây dựng lý thuyết quản lý và đóng góp vào công tác quản lý...

Advances in Developing Human Resources

ISSN:  15523055

Nhà xuất bản: SAGE

Kỳ/ năm: 04

Advances in Developing Human Resources được xuất bản hàng quý, tập trung vào các vấn đề giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực.

British Journal of Management

ISSN:  14678551

Nhà xuất bản: Wiley

Kỳ/ năm: 04

British Journal of Management xuất bản các bài báo có tính chất đa ngành và liên ngành cũng như các nghiên cứu thực nghiệm từ bên trong các ngành và chức năng quản lý truyền thống...

Business Strategy & the Environment

ISSN:  10990836

Nhà xuất bản: Wiley

Kỳ/ năm: 08

Business Strategy & the Environment là tạp chí học thuật hàng đầu có chức năng xem xét vai trò của quy định và chính sách trong lĩnh vực kinh doanh và khuyến khích phân tích...

Business Week

 

Nhà xuất bản: Bloomberg

Kỳ/ năm: hàng tuần

Business Week cung cấp tin tức, dữ liệu, phân tích và video về kinh doanh và thị trường cho thế giới, bao gồm các câu chuyện từ tạp chí Business News...

Compensation and Benefits Review

ISSN:  15523837

Nhà xuất bản: SAGE

Kỳ/ năm: 04

Compensation and Benefits Review là tạp chí hàng đầu dành cho các giám đốc điều hành và chuyên gia cấp cao, người thiết kế, thực hiện, đánh giá và truyền đạt...

Creativity and Innovation Management

ISSN:  14678691

Nhà xuất bản: Wiley

Kỳ/ năm: 04

Creativity and Innovation Management thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn của việc tổ chức trí tưởng tượng và đổi mới. Sự cân nhắc trọng tâm của tạp chí là...

Creativity Research Journal

ISSN:  15326934

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Kỳ/ năm: 04

Creativity Research Journal nghiên cứu về các phương pháp tiếp cận khác nhau để nghiên cứu sự sáng tạo, bao gồm hành vi, lâm sàng, giáo dục, di truyền, phân tâm học, xã hội ...

Current Issues in Tourism

ISSN:  17477603

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Kỳ/ năm: 04

Một tạp chí được bình duyệt quốc tế xuất bản nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng tiên tiến nhằm giải quyết vấn đề tìm hiểu, phương pháp và thực hành du lịch...

Creativity Research Journal

ISSN:  15326934

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Kỳ/ năm: 04

Creativity Research Journal nghiên cứu về các phương pháp tiếp cận khác nhau để nghiên cứu sự sáng tạo, bao gồm hành vi, lâm sàng, giáo dục, di truyền, phân tâm học, xã hội và hơn thế nữa…

Current Issues in Tourism

ISSN:  17477603

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Kỳ/ năm: 04

Current Issues in Tourism xuất bản các nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng tiên tiến nhằm giải quyết vấn đề tìm hiểu, phương pháp và thực hành du lịch…

European Management Review

ISSN:  17404762

Nhà xuất bản: Wiley

Kỳ/ năm: 04

European Management Review cung cấp một diễn đàn quốc tế để đối thoại giữa các nhà nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về bản chất của quản lý trong các bối cảnh khác nhau ...

Event Management

ISSN:  19434308

Nhà xuất bản: Ingenta Connect Publication

Kỳ/ năm: 06

Quản lý sự kiện, một Tạp chí Quốc tế, dự định đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và phân tích của một nghề đang phát triển nhanh chóng tập trung vào các sự kiện...

Financial Times

 

Nhà xuất bản: The Financial Times

Kỳ/ năm: hàng tuần

Financial Times là một tờ báo hàng ngày được in dưới dạng trang tính rộng rãi và được xuất bản dưới dạng kỹ thuật số tập trung vào các vấn đề thời sự về kinh doanh và kinh tế…

HRD Review

ISSN:  15526712

Nhà xuất bản: SAGE

Kỳ/ năm: 04

HRD Review tập trung vào phát triển lý thuyết cho các học giả và các nhà thực hành trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và các ngành liên quan....

Human Resource Management Journal

ISSN:  17488583

Nhà xuất bản: Wiley

Kỳ/ năm: 04

Human Resource Management Journal là tạp chí học thuật nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết về quản trị nhân sự, cung cấp một diễn đàn quốc tế để thảo luận và nhấn mạnh tầm quan trọng ...

International Journal of Cross Cultural Management

ISSN:  17412838

Nhà xuất bản: SAGE

Kỳ/ năm: 03

International Journal of Cross Cultural Management là một tạp chí được bình duyệt quốc tế xuất bản các nghiên cứu gốc có chất lượng cao nhất về các khía cạnh văn hóa đa dạng của quản lý, công việc và tổ chức...

International Journal of Human Resource Management

ISSN:  14664399

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Kỳ/ năm: 22

International Journal of Human Resource Management xuất bản các nghiên cứu quốc tế để phát triển lý thuyết và thực hành trong quản trị nhân sự, bao gồm các cách thức làm việc mới, sự...

International Journal of Tourism Research

ISSN:  15221970

Nhà xuất bản: Wiley

Kỳ/ năm: 06

International Journal of Tourism Research nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch, cung cấp một nền tảng quốc tế để tranh luận và phổ biến các kết quả nghiên cứu, tạo điều kiện thảo luận về ...

International Journal of Training and Development

ISSN:  14682419

Nhà xuất bản: Wiley

Kỳ/ năm: 04

International Journal of Training and Development là một diễn đàn quốc tế để báo cáo các nghiên cứu thực nghiệm, nguyên bản chất lượng cao vì lợi ích của cộng đồng học thuật và doanh nghiệp, …

Journal of Accounting Research

ISSN:  1475679X

Nhà xuất bản: Wiley

Kỳ/ năm: 05

Journal of Accounting Research là một tạp chí kế toán có lãi chung. Nó công bố nghiên cứu ban đầu trong tất cả các lĩnh vực kế toán sử dụng các công cụ từ các ngành cơ bản như kinh tế học, thống kê, tâm lý học và xã hội học…

Journal of Accounting, Auditing and Finance

ISSN:  21604061

Nhà xuất bản: SAGE    

Kỳ/ năm: 04

Journal of Accounting, Auditing and Finance xuất bản các nghiên cứu chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán và các lĩnh vực liên quan. Giấy tờ về kế toán liên quan đến phát triển trong các lĩnh vực khác như tài chính, kinh tế và hoạt động…

Journal of Business Ethics

ISSN:  15730697

Nhà xuất bản: Springer 

Kỳ/ năm: 04

Journal of Business Ethics bao gồm các khía cạnh phương pháp luận và kỷ luật của  đạo đức liên quan đến kinh doanh, bao gồm hệ thống sản xuất, tiêu dùng, tiếp thị, quảng cáo, hạch toán kinh tế và xã hội, quan hệ lao động, …

Journal of Consumer Affairs

ISSN:  17456606

Nhà xuất bản: Wiley

Kỳ/ năm: 03

Journal of Consumer Affairs cung cấp các nghiên cứu chất lượng cao về hành vi của người tiêu dùng, việc ra quyết định của người tiêu dùng và hộ gia đình cũng như tác động của các hoạt động kinh doanh tư nhân và các chính sách của chính phủ …

Journal of Consumer Behaviour: An International Research Review

ISSN:  14791838

Nhà xuất bản: Wiley

Kỳ/ năm: 06

Tạp chí học thuật được xuất bản hai tháng một lần dành riêng cho việc nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng. Nó được thành lập vào năm 2001 và được xuất bản bởi John Wiley & Sons...

Journal of Development Studies

ISSN:  17439140

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Kỳ/ năm: 12

Journal of Development Studies công bố các nghiên cứu liên ngành về chính sách phát triển, lý thuyết và thực tiễn, bao gồm cả phát triển thế giới và thay đổi xã hội...

Journal of General Management

ISSN:  17596106

Nhà xuất bản: SAGE

Kỳ/ năm: 04

Journal of General Management là một tạp chí bao gồm các công nghệ / lĩnh vực / danh mục liên quan đến Kinh doanh, Quản lý và Kế toán (khác) (Q3); Chiến lược và Quản lý (Q3)...

Journal of Hospitality & Tourism Research

ISSN:  15577554

Nhà xuất bản: SAGE

Kỳ/ năm: 08

Journal of Hospitality & Tourism Research nghiên cứu học thuật quốc tế, nâng cao nền tảng kiến thức về lĩnh vực khách sạn và du lịch...khuyến khích nghiên cứu dựa trên nhiều phương pháp, …

Journal of Management Studies

ISSN:  14676486

Nhà xuất bản: Wiley

Kỳ/ năm: 08

Journal of Management Studies  xuất bản các bài báo về quản lý và tổ chức được định nghĩa rộng rãi, trong các lĩnh vực như lý thuyết tổ chức, hành vi tổ chức, quản lý nguồn nhân lực, chiến lược, kinh doanh quốc tế, khởi nghiệp, …

Journal of Marketing Management

ISSN:  14721376

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Kỳ/ năm: 09

Journal of Marketing Management chuyên xuất bản các bài báo nghiên cứu khoa học về các hoạt động tiếp thị hiện đại. ... tích cực khuyến khích sự đóng góp toàn cầu của các học giả trong lĩnh vực tiếp thị rộng lớn...

Journal of Organisational Behaviour

ISSN:  10991379

Nhà xuất bản: Wiley

Kỳ/ năm: 09

Journal of Organisational Behaviour xuất bản các báo cáo thực nghiệm và đánh giá lý thuyết về nghiên cứu trong lĩnh vực hành vi tổ chức, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới mà công việc được tiến hành…

Journal of Strategic Marketing

ISSN:  14664488

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Kỳ/ năm: 08

Journal of Strategic Marketing xuất bản các bài báo về các khía cạnh chính giữa tiếp thị và quản lý chiến lược, thảo luận về các hoạt động tầm xa, nơi tiếp thị có vai trò trong việc quản lý các mục tiêu và chiến lược dài hạn …

Journal of Sustainable Tourism

ISSN:  17477646

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Kỳ/ năm: 12

Journal of Sustainable Tourism là tạp chí du lịch hàng đầu nâng cao hiểu biết quan trọng về mối quan hệ giữa du lịch và phát triển bền vững, xuất bản các bài báo chính, bài phê bình sách, và các bài viết ý kiến không thường xuyên….

Journal of Tourism and Cultural Change

ISSN:  17477654

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Kỳ/ năm: 06

Journal of Tourism and Cultural Change tập trung vào việc xem xét một cách nghiêm túc các mối quan hệ, căng thẳng, đại diện, xung đột và khả năng tồn tại giữa du lịch / du lịch và văn hóa / các nền văn hóa …

Journal of Travel & Tourism Marketing

ISSN:  15407306

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Kỳ/ năm: 09

Journal of Travel & Tourism Marketing nghiên cứu về du lịch và tiếp thị du lịch bao gồm các chính sách quản lý, kinh doanh và chính phủ cũng như sự phát triển của các công nghệ và công cụ mới…

Journal of Travel Research

ISSN:  15526763

Nhà xuất bản: SAGE

Kỳ/ năm: 08

Journal of Travel Research là tạp chí nghiên cứu hàng đầu, được bình duyệt, tập trung vào kinh doanh du lịch và phát triển du lịch, quản lý, tiếp thị, kinh tế và hành vi…

Leisure Studies

ISSN:  14664496

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Kỳ/ năm: 06

Leisure Studies là một số tạp chí học thuật của Hoa Kỳ về các nghiên cứu giải trí, tập trung vào việc hiểu và phân tích giải trí và du lịch, những chủ đề phổ biến của nghiên cứu giải trí…

Nikkei Asian Review

Global Book

Nhà xuất bản: Nikkei Asian Review

Kỳ/ năm: hàng tuần

Nikkei Asian Review có các tin tức và phân tích từ các nền kinh tế Châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ, cùng với các tin tức và bài báo quan điểm về các chủ đề Châu Á chọn lọc…

Organization Studies

ISSN:  17413044

Nhà xuất bản: SAGE

Kỳ/ năm: 12

Organization Studies nghiên cứu kiểm tra cách các cá nhân xây dựng cơ cấu tổ chức, quy trình và thực hành và làm thế nào những điều này, lần lượt, hình thành các mối quan hệ xã hội và tạo ra các thể chế cuối cùng ảnh hưởng đến …

Production and Operations Management

ISSN:  19375956

Nhà xuất bản: Wiley

Kỳ/ năm: 06

Production and Operations Management tạp chí nghiên cứu hàng đầu về quản lý hoạt động trong sản xuất và dịch vụ, xuất bản các nghiên cứu khoa học về các vấn đề, mối quan tâm của các nhà quản lý, thiết kế sản phẩm và quy trình…

Project Management Journal

ISSN:  19389507

Nhà xuất bản: SAGE

Kỳ/ năm: 06

Project Management Journal định hình tư duy về sự cần thiết và tác động của việc quản lý các dự án bằng cách xuất bản các nghiên cứu tiên tiến nâng cao lý thuyết và thực hành dựa trên bằng chứng...

Psychology & marketing

ISSN:  15206793

Nhà xuất bản: Wiley

Kỳ/ năm: 06

Psychology & marketing dự đoán hành vi của người mua bằng cách hiểu các thành kiến nhận thức. Là người tiêu dùng, chúng ta phi lý trí và việc ra quyết định của chúng ta phần lớn được thúc đẩy bởi những thành kiến bẩm sinh này…

Strategic Change

ISSN:  10991697

Nhà xuất bản: Wiley

Kỳ/ năm: 08

Strategic Change hỗ trợ thực hiện các thay đổi đối với các đặc điểm quan trọng của doanh nghiệp, chẳng hạn như để đáp ứng với các cơ hội hoặc mối đe dọa thị trường mới,đây là một kế hoạch dài hạn nhằm đạt được những mục tiêu nhất định…

Strategic Management Journal

ISSN:  10970266

Nhà xuất bản: Wiley

Kỳ/ năm: 13

Strategic Management Journal xuất bản tài liệu gốc tham khảo liên quan đến tất cả các khía cạnh của quản lý chiến lược, dành cho việc cải tiến và phát triển hơn nữa lý thuyết và thực tiễn của quản lý chiến lược và nó được thiết kế…

The Economist

Global Book

Nhà xuất bản: The Economist

Kỳ/ năm: Hàng tuần

The Economist là một tuần báo quốc tế được in dưới dạng tạp chí và xuất bản kỹ thuật số tập trung vào dữ liệu báo chí và phân tích các vấn đề thời sự, kinh doanh quốc tế, chính trị và công nghệ. ...

Work, Employment and Society

ISSN:  14698722

Nhà xuất bản: SAGE

Kỳ/ năm: 06

Work, Employment and Society phân tích tất cả các hình thức công việc và mối quan hệ của chúng với các quá trình và cấu trúc xã hội rộng lớn hơn, cũng như chất lượng cuộc sống. …